İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı


İŞKUR’un istihdamı artırmak için yürürlüğe koyduğu proje öğrenci ve işverenler açısından önemli fırsatlar sunuyor.

 

Öğrenciler ve İşsizler Açısından:

Haftada 1 gün dahi olsa en az 5 en fazla 9 saat çalışıldığında asgari ücretin günlük bölümünü alıyor. Ücret, aylık çalıştığı gün sayısına göre İŞKUR tarafından karşılanıyor. İşveren istediği takdirde İŞKUR’un karşıladığı miktarın üzerine kendisi ek ücret verebilmekte…

 

İşverenler Açısından:

Program azami 160 fiili gün ve haftalık en fazla 45 saatlik süreci kapsıyor.

İşveren en az 2 işçi çalıştırıyorsa programdan faydalanabilir. Çalıştırdığı işçinin %10’u kadar program kapsamında kişi çalıştırabilir. İşveren  160 günlük süre bittiğinde programdan tekrar faydalanmak istiyorsa program kapsamında çalıştırdığı işçi sayısının %20 kadar işçiyi 2 ay/ 60 gün tam istihdam ederse programdan tekrar faydalanabilir. 

 

10 SORUDA İŞKUR İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

 

1- İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İŞKUR tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.

 

2- Program ile Neler Amaçlanmaktadır?

Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır.

Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.

Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

 

3- Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilirler?

Mevcut düzenlemeler kapsamında;

 • 4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a. maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan,
 • Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller, v.b. işverenler işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir.

 

4- İşverenler, Programa Nasıl Başvuru Yapabilirler?

Belirlenen şartları sağlayan işverenler, İŞKUR tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığı ile ya da doğrudan il müdürlüklerine /hizmet merkezlerine gelerek taleplerini iletebilirler.

İşverenin program düzenleme talebi, ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.

 

5- Programa Kimler Katılabilirler?

İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar;

 • 15 yaşını doldurmak,
 • Kuruma kayıtlı olmak
 • İşsiz olmak

 

Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar da programa katılabilir.

Ancak;

 • işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile,
 • programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler,

 

bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar.

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, İŞKUR internet sayfasında, Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara hem internet üzerinden hem de Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler.

 

6- Programa Katılacak Kişiler Nasıl Belirlenir?

Program düzenlemek isteyen işverenler programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler.

Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişi bulunamamışsa ve Kurumumuzdan katılımcı talep edilmişse kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren istediğini seçerek program düzenleyebilirler.

 

7- Programın Süresi Ne Kadardır?

İşbaşı Eğitim Programı en fazla 160 fiili gün olarak düzenlenebilir.

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani günde en az beş saat olması durumunda haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür.

Bunun yanı sıra İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.

 

8- Programın İşverene Faydaları Nelerdir?

İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkanına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere işgücü maliyet avantajını da sağlamaktadır.

 

9- Programın Katılımcıya Faydaları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir  alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır.

Programa katılan üniversite öğrencileri  ise zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar. Program süresine bağlı olarak  katılımcılara net asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkanı da verilmektedir. 

Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile  genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak  katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

 

10- Programa Katılan Kişilerin İstihdam Edilmesi Durumunda Sağlanan Teşvikler Nelerdir?

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir.

 

Ayrıntılı Bilgi

 • Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri
 • www.iskur.gov.tr
 • İŞKUR Hizmet Noktaları
 • http://www.iskur.gov.tr/isarayan/i%C5%9Fba%C5%9F%C4%B1e%C4%9Fitim.aspx
Güncel İş Ilanları
Güncel Haberler
Güncel Duyurular
Yakın Zamandaki Etkinlikler

Sosyal medayada karmer

Bize Ulaşın

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü
Nilüfer - Bursa
(Eğitim Fakültesi B Blok Karşısı, Halk Bankası Yanı)
Telefon : +90 224 2942810-13
E-Posta : karmer@uludag.edu.tr

Uludağ Üniversitesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - 2024
Metin ULAŞ - (Yazılım)
Coşkun KAZANCI - (Grafik Tasarım)